lesyndromedelamonnaie.fr

E računi za državu

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

a1 mobiteli

loto 7/39 kolo 100

trampolin za djecu akcija

nescafe gold akcija

popust za umirovljenike 2018

katolički kalendar 2021

gorenje ovlazivac zraka

dječje pjesmice youtube

kaufland vina akcija

ap varaždin vozni red varaždin rijeka

eRačuni - Elektronički račun - Isplate.info

Elektronički računi (eRačuni) za javnu nabavu - računi izdan u strukturiranom, strojno obradivom formatu (sukladno Direktivi 2014/55/EU). Računi u strukturiranoj formi predstavljaju e-račun u pravom smislu te riječi jer omogućuju potpunu automatizaciju procesa i njegovom primjenom postiže se maksimalna efikasnost u smislu pouzdanosti

,

www.e-racuni.com - on-line poslovni programi e računi za državu

PRISTUPNICA za web aplikaciju servisa e-Račun za državu . Stranica 2 od 2 . 5 Ako vas je obveznik javne nabave opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristite servis e-Račun za državu, potrebno je označiti „Prava u ime obveznika javne nabave“ te uz ovupristupnicu priložiti punomoć osobe ovlaštene za zastupanje opunomoćitelja.

,

PRISTUPNICA za web aplikaciju servisa e-Račun za državu

Slanje elektroničkih računa u javnoj nabavi. U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

,

Fakturiranje i vođenje poslovanja u oblaku - e-racuni.com

Vzorčna notranja pravila za zajem in e-hrambo e-računov. Proračunski uporabniki, ki ste pod pogoji krovne pogodbe št. 4302-1/2014-869, krovne pogodbe št. 4302-1/2017 in aneksa št. 1 h krovni pogodbi št. 4302-1/2017 o opravljanju storitev zajema in elektronske hrambe e-računov, sklenili posamično pogodbo z izvajalcem Pošto Slovenije, lahko prevzamete Vzorčna notranja pravila za zajem

,

e-racuni.hr - Upute za uporabu

U aplikaciji E-racuni.hr jednostavno napišite i pošaljite vaše račune, izdane prema javnim i sektorskim naručiteljima, izravno u servis FINA e-računi za državu. Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, svi javni i sektorski naručitelji obavezni su od 1.7.2019. zaprimati račune isključivo u elektroničkom obliku.

,

PRISTUPNICA za web aplikaciju servisa e-Račun za državu

Na servis e-Ra čun za državu mogu će se registrirati popunjavanjem Pristupnice za web aplikaciju servisa e-Ra čun za državu s pripadaju ćim op ćim uvjetima, koji imaju karakter ugovora. Za razmjenu e-ra čuna putem web aplikacije potrebno je imati digitalni certifikat Fine na kartici/USB tokenu.

,

Najčešća pitanja i odgovori e-Račun za državu

Please select your country • Izberite vašo lokalizacijo • Izaberite Vašu zemlju

,

e-racuni.hr - Upute za uporabu

web aplikaciju servisa e-Ra. č. un za državu . Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080 Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina.hr Osobni podaci prikupljeni ovom Pristupnicom za web aplikaciju servisa

,

E račun za državu - registracija

Video upute za izdavanje e-računa putem web aplikacije e-Račun za državu. Brzi linkovi. e-Račun u javnoj nabavi Izdavanje e-računa pojedinačno. Forma za registraciju. U ovom videu je prikazano ispunjavanje forme za registraciju. Prijavom na web aplikaciju e-Račun za državu, neregistrirani korisnik pristupa samoregistraciji.

,

Prejemanje in izdajanje e-računov | GOV.SI

Slanje elektroničkih računa u javnoj nabavi. U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

,

Solo: Kome trebaju, a kome ne trebaju e-računi

Grupa likvidature - kreiranje je pravo koje dobiva korisnikkoji će putem servisa e-Račun za državu kreiratigrupu koja sudjeluje u procesu. likvidature ulaznih računa.Grupa likvidature se odnosi na jednu organizacijsku jedinicu, a sastoji se od korisnika koji imaju dodijeljena ostala prava.

,

,