lesyndromedelamonnaie.fr

Fina pristupnica e račun

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

pan nagradna igra prijava

pretvarač valuta srpski dinar u kune

kaufland čakovec nagradna igra

susjedska prava zakon o vlasništvu

dnevno hr vijesti

srpski jezični portal

duhovna obnova varaždinska biskupija

rtl uživo preko interneta

požeška biskupija zaručnički tečaj

hak stanje

Images of Fina Pristupnica E račun fina pristupnica e račun OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080 Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina.hr Osobni podaci prikupljeni ovom Pristupnicom za internetski servis e-Račun obrađuju se samo za potrebe pristupa servisu e-Račun i nužni su za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka. ,

e-Račun za poslovne subjekte - Fina fina pristupnica e račun servis e-Račun zadržavu – Povezivanje web servisom sa sustavom e-Račun zadržavu Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 . Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080 . Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina ,

PRISTUPNICA za internetski servis e-Račun Posjetite FINA-u S popunjenim obrascem otiđite u poslovnicu FINA-e gdje ćete zatražiti ePass ili mToken. Ne zaboravite ponijeti kopiju osobne iskaznice. Popis poslovnica za preuzimanje ePassa pronađite na https://epass.gov. hr, a za mToken na https://mtoken.gov.hr. 2 ,

Pristupnica za servis e-Račun za državu - Fina fina pristupnica e račun Fina RDC 2015 CA . Informacije ispitaniku* o obradi osobnih podataka prikupljenih ovim Zahtjevom . Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080. Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina.hr. ,

PRISTUPNICA za web aplikaciju servisa e-Račun za - Fina Fina e-Račun povezan je s nekoliko servisa za razmjenu e-računa u Republici Hrvatskoj s ciljem omogućavanja razmjene između korisnika različitih informacijskih posrednika. Ako primatelj računa nije korisnik niti jednog servisa za razmjenu e-računa, pošiljatelj mu može poslati račun iz servisa Fina e-Račun na adresu e ,

Pristupnica za ePASS i mToken vjerodajnice fina pristupnica e račun POGODNOSTI . Primjenom FINA e-računa možete svoje poslovanje učiniti efikasnijim: znatno smanjujete troškove obrade i isporuke računa; brža naplata; trenutačno dostavite račun bez gubitka računa na putu do primatelja; možete automatski pripremiti naloge za plaćanje kupljenih roba i usluga zbog izravne povezanosti servisa s internetskim bankarstvom PBZCOM@NET ,

Kako da postanem e–Građanin Pristupnica za ePASS i mToken vjerodajnice . 1. Podaci o korisniku. Ime* Prezime* OIB korisnika* Vrsta identifikacijske isprave* Osobna iskaznica Putovnica Broj identifikacijske isprave* Adresa e -pošte* Broj mobitela ili telefona . 2. Tražena vjerodajnica*: Označite znakom X određenu vjerodajnicu i vrstu postupka vezanog uz označenu ,

e-Račun | Privredna banka Zagreb fina pristupnica e račun e-Račun koji ima karakter ugovora. Fina zadržava pravo promjene Općih uvjeta o čemu će izvijestiti korisnika. Korisnik se obvezuje za usluge korištenja servisa e-Račun plaćati mjesečnu naknadu sukladno Naknadama za usluge u platnom prometu Privredne banke Zagreb d.d, a koja je usklađena s Cjenikom usluga Financijske agencije. ,

WEB e-RAČUN: slanje e-RAČUNA u javnoj nabavi Obveznik JN razmjenjuje e-dokumente putem centralne platforme servisa e-Račun za državu neovisno o tome kojem informacijskom posredniku pripada. Poslovni subjekt razmjenjuje e-dokumente putem sustava Fina e-Račun za poslovne subjekte prema korisnicima sustava te poslovnim subjektima informacijskih posrednika koji su povezani s Fininim ,

,