lesyndromedelamonnaie.fr

Izvršenje državnog proračuna za 2016

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

državna stipendija 2019 rezultati

kako zamotati poklon u celofan

hrvatske željeznice vozni red 2019

loto 6/45 kolo 17

rodjendanski poklon

psk rezultati loto

vrijeme čakovec 10 dana

zakon o zaštiti na radu u građevinarstvu

vecernji vijesti hr

šivaće mašine akcija

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za o Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2010. i 2011. godini 13 o Račun financiranja za 2011. godinu 24 o Račun financiranja za 2011. godinu – analitika 27 Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu po proračunskim korisnicima o Organizacijska klasifikacija 33 ,

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA IZVRŠENJE … Pozitivnim su, pak, iz revizije naglasili što su ipak uvažene neke njihove preporuke te se u izvješću za 2016. prvi put iznose podaci koji prije nisu objavljivani, što je prilog transparentnosti izvješća ,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA izvršenje državnog proračuna za 2016 O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU. Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2016. godine. Klasa: 011-01/16-01/42 ,

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA … NN 114/2016 (8.12.2016.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu ,

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna IZVRŠENJE PRORAČUNA - Izvršenje proračuna za 1-6 mjesec 2019 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu PRORAČUN 2018.-Proračun za 2018., konsolidirani dio 1.-6. mjesec - financijski ,

Izvršavanje državnog proračuna za 2016. godinu - TIM4PIN Prihodi državnog proračuna u 2016. su u odnosu na godinu prije porasli za 6,5 posto, na 116, 8 milijardi kuna, dok su rashodi rasli za znatno nižih 1,6 posto, na 120,2 milijarde kuna, uslijed čega je i zabilježen povijesno niski deficit, od 0,8 posto BDP-a. ,

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA … Izvršenje proračuna. Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti: obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa ,

Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Priprema proračuna Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018. koje sadrže razradu propisane ,

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna izvršenje državnog proračuna za 2016 Zakonom o proračunu, temeljnim aktom kojim se uređuju proračunski procesi, u članku 14. utvrđeno je kako se uz državni proračun donosi zakon o izvršavanju državnog proračuna. Istim se uređuju određene posebnosti u izvršavanju proračuna, propisuju se izuzeća za koja je Zakonom o proračunu utvrđeno da će biti propisana zakonom o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu […] ,

Izvrsenje Drzavnog proracuna za 2016. - Vodič za gradane NN 117/2016 (15.12.2016.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2016. godine ,

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2016. Kratki vodič I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje ,

Sabor u ponedjeljak o izvršenju državnog proračuna za 2016 Državna revizija dala je uvjetno mišljenje na izvršenje državnog proračuna za 2016. godinu zbog nepravilnosti i propusta koji se uz ostalo odnose na neke neizvršene naloge i preporuke revizije iz prošlih godina te korištenje proračunskih zaliha, no pozitivno je ocijenjeno što su usvojene neke njihove ranije preporuke te je izvješće transparentnije. ,

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna 61473 Porez na automate za zabavne igre 220.000,00 212.215,06 96,46 61451 Porez na cestovna motorna vozila 5.000.000,00 4.223.969,33 84,48 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 130.495.135,00 130.401.753,18 99,93 ,

,