lesyndromedelamonnaie.fr

Izvršenje proračuna za studeni 2018

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

index-hr

gillette akcija

ivana brlić mažuranić biografija

dhl

youtube converter

thesaurus

miroslav škoro heroji ne plaču

voćka poslije kiše dobriša cesarić

arabesca nagradna igra

zagrebačka katedrala toranj

Videos of Izvršenje Proračuna Za Studeni 2018

izvršenje proračuna za studeni 2018
Institut za javne financije u razdoblju od studenog 2017. godine do ožujka 2018. godine analizirao je i ocijenio transparentnost lokalnih proračuna kojim su obuhvaćene 20 županija, 128 gradova i 428 općina, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Proračunsku transparentnost lokalnih jedinica Institut za javne financije mjerio je brojem ključnih proračunskih
,

PRORAČUNSKA TRANSPARE STUDENI 2017. OŽUJAK 2018.

izvršenje proračuna za studeni 2018
Institut za javne financije u razdoblju od studenog 2017. godine do ožujka 2018. godine analizirao je i ocijenio transparentnost lokalnih proračuna kojim su obuhvaćene 20 županija, 128 gradova i 428 općina, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Proračunsku transparentnost lokalnih jedinica Institut za javne financije mjerio je brojem ključnih proračunskih
,

Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu | Općina

godišnje izvršenje proračuna za 2018., polugodišnje izvršenje proračuna za 2019., prijedlog proračuna za 2020., izglasani proračun za 2020., proračun za građane za 2020. U obzir su uzeti samo dokumenti koji su na mrežnim stranicama lokalnih jedinica bili dostupni u razdoblju XI./2019.
,

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2018. Kratki vodič

smanjenje mogućnosti za korupciju. Transparentnost je mjerena brojem objavljenih ključnih proračunskih dokumenata na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju studeni 2017. – ožujak 2018., a to su: godišnje izvršenje proračuna za 2016.; polugodišnje izvršenje proračuna za 2017.; prijedlog proračuna za 2018.;
,

Proračunska transparentnost županija, gradova i općina

izvršenje proračuna za studeni 2018
Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti: obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne
,

PRIJEDLOG DR AVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE …

izvršenje proračuna za studeni 2018
Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu. 4. prosinca 2018. Proračun za 2019. godinu. 4. prosinca 2018. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU UVOD. 20. prosinca 2018. Obračun proračuna 2018. angažiranje logopeda i defektologa za rad s djecom s teškoćama u razvoju te
,

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti: obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne
,

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2018. Kratki vodič

Raz-red Sku-pina Pods-kupina Izvor Naziv prihoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Indeks 7/6 Prijedlog proračuna za 2018. Indeks 9/7 Projekcija proračuna za 2019. 11/9 Projekcija
,

Ministarstvo financija - Izvršenje proračuna

Uputa vezano uz obvezu i rok predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe za 2019. DOPUNA: Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020
,

PRORAČUNSKA TRANSPARE STUDENI 2018. OŽUJAK 2019.

Grada za 2018. Gradsko vijeće u 2016. imalo je 35 članova, a od svibnja 2017. ima 37 članova. Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna tijekom 2016. i u vrijeme obavljanja revizije je gradonačelnik Vojko Obersnel. Planiranje i izvršenje proračuna Proračun, odluka o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna doneseni
,

,