lesyndromedelamonnaie.fr

Moj e račun slanje računa

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

poklon za 9. rođendan

varaždinski-hr

ghetaldus optika akcija

hrvatska poštanska banka zadar

varaždinske toplice rehabilitacija

kitro varaždin radno vrijeme

radio akcija

nagradna igra na facebooku

walkmaxx obuca akcija

nas hajduk forum hr

Izdavanje e-računa Pojedinačno putem web aplikacije - Fina

Dragi naši klijenti i partneri! Od 1.7. je e-račun postao obveza pri slanju transakcijskih računa prema javnim i sektorskim naručiteljima, prevedeno: ne možete im više slati fizičke račune već to mora biti e-račun. Tko su javni i sektorski naručitelji? Državna tijela RH, jedinice lokalne i područne samouprave, isporučitelji Plina i toplinske energije, Vodno gospodarstvo
,

E-računi i slanje prema državnoj upravi - Remaris POS

e-RAČUN. Danas se na tržištu pojavljuju brojni izrazi koji korisnike eRačuna dovode u nedoumice oko toga koju riječ treba upotrijebiti kada govore o elektroničkim računima. Još davne 1987. godine UN je donio Edifact protokol, unutar kojega se eRačuni mogu dostavljati EDI oblikom komunikacije.
,

Slanje privitka uz e-račun | Minimax HR

E-račun i što znači njegovo slanje za ugostitelje? Dragi naši klijenti i partneri, implementirali smo e-račun u suradnji sa tvrtkom Moj-eračun. Cilj implementacije je olakšati slanje računa iz restorana i lokala prema pravnim osobama. Trenutno to ispisujete pa kuvertirate pa šaljete poštom. Sada možete poslati račun direktno iz managera i dobiti potvrdu da je klijent račun i
,

e-Račun za poslovne subjekte - Fina

Servis Moj-eRačun je najveća mreža u Hrvatskoj za razmjenu elektroničkih računa i ostalih eDokumenata između dobavljača i kupca, pružajući korisnicima zaokruženi proces od izdavanja, preuzimanja do kolanja eDokumenata (Moj-DMS) i pohrane eDokumenata u Moj-eArhiv. Prijava >
,

Mogući načini slanja računa iz e-računa | Blog E-računi

Poslano - Račun je uspješno obrađen i e-mail obavijest o primitku računa poslana je primatelju. Račun čeka na preuzimanje. Potpisano - Račun je obrađen od strane MeR i čeka na slanje u sustav drugog informacijskog posrednika. Računi u ovom statusu u prosjeku ostaju nekoliko sekundi, no prijenos može potrajati i do 24 sata u
,

eRačun - Synesis

moj e račun slanje računa
slanje e-računa putem sustava Moj-eRačun. 1. Slanje dokumenta e-poštom. Ovaj je način primjeren za korištenje kada želite poslati račun i/ili druge prodajne dokumente kao privitak putem e-pošte. Račun nije potrebno prethodno ispisivati i pohranjivati na računalo.
,

Integrirano rješenje za slanje E-računa: MojEračun

moj e-Račun. moj e-Račun je sustav za slanje i primanje elektroničkih računa kojeg je izgradila tvrtka Elektronički računi. Za korištenje sustava moj e-Račun, potrebno je prvo izvršiti registraciju na stranicama www.moj-eracun.hr. FINA B2B (za poslovne subjekte)
,

Upute za rad sa servisom Moj e-Račun

U naknadu za slanje e-računa uključeni su dodatni prilozi, elektronički potpis korisnika te ovjera računa elektroničkim potpisom i vremenskim žigom sustava e-Račun. Naknada za slanje odobrenja obračunava se na isti način kao i naknada za slanje e-računa. Navedena naknada ne uključuje slanje e-računa unutar PEPPOL mreže
,

Prijava - Kreiraj Moj-eRačun

moj e račun slanje računa
Status poslanih dokumenata može se vidjeti u koloni "Moj e-Račun" na prozoru za prikaz izlaznih računa. Provijera i trenutni uvid u status poslanog dokumenta. Svaki dokument ili datoteka poslani preko Moj e-Račun servisa ima status dostave. Status može biti U pripremi, Poslan, Dostavljen, Ispisan, Neuspjleo slanje ili Storniran.
,

Info centar - Moj-eRačun

moj e-Račun. moj e-Račun je sustav za slanje i primanje elektroničkih računa kojeg je izgradila tvrtka Elektronički računi. Za korištenje sustava moj e-Račun, potrebno je prvo izvršiti registraciju na stranicama www.moj-eracun.hr. FINA B2B (za poslovne subjekte)
,

Moj-eRačun

moj e račun slanje računa
Podrazumijeva kreiranje i slanje računa putem web aplikacije. Ovaj način slanja računa ne zahtijeva integraciju sa sustavom, cijeli proces odvija se kroz web aplikaciju, a registracija se vrši on-line bez potrebe dolaska u Finu.. Pogodna je za izdavatelje računa koji prema naručiteljima šalju mali broj računa i ne žele svoje sustave povezivati sa servisom e-Račun za državu ili ne
,

,