lesyndromedelamonnaie.fr

Nastavnički portal

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

električni kamin akcija

državni zavod za statistiku bruto domaći proizvod

loto provjera listica

dobriša cesarić ljubavne pjesme

hrvatska lutrija rezultati loto

poklon za prvopričesnika

preša za grožđe akcija

kaufland nagradna igra dobitnici

zavod za zapošljavanje burza rada

natikače akcija

ЗУОВ Еду – Платформа за спровођење обука од јавног интереса

ISVU NASTAVNIČKI PORTAL pristup portalu, upute za ocjenjivanje STUDOMAT pristup portalu ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (F.A.Q.) ured za informatičku podršku KNJIŽNIČNI KATALOG online katalog knjižnice MA MERLIN sustav za e-učenje AKADEMSKI KALENDAR 2019./2020.
,

Obrazovni portal ‐ Prijava

Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу е-ИНДЕКС ,

Nastavnički portal - ISVU

Nastavnički portal 0.95. Odsjek za arheologiju. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju. Odsjek za romanistiku. Odsjek za germanistiku. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti. Odsjek za povijest umjetnosti. Odsjek za sociologiju. Prevoditeljski studij. ,

Nastavnički portal

© Računarski centar - Razvojni tim, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2012-2015 ,

e-ИНДЕКС | Машински факултет у Нишу

U izborniku Završetak studija nalazi se osam opcija:. Nova tema - omogućuje unos nove teme; T eme - omogućuje pregled tema; Novi zadatak - omogućuje upis novog zadatka koji se pridodaje temi; Zadatak u tijeku - omogućuje pregled zadataka ,

ISVU NASTAVNIČKI PORTAL | MUZA

Nastavnički portal, osobni organizer za nastavnike, profesore, predavače i suradnike visokoškolskih ustanova. Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Od 1. listopada 2015. godine za prijavu za rad s ISVU moguće je koristiti isključivo AAI@EduHr elektronički identitet. ,

NASTAVNIČKI PORTAL

nastavnički portal Adresa: 18106 Niš • Višegradska 33 • Poš. fah : 224. Telefoni: Centrala (018) 533-015 , 226-310. Dekanat 066/244472, (018) 224-492 , 224-472 ,

Nastavnički portal - ISVU upute - wiki.srce.hr

Fatalna greška: Cannot read property OPIS_GRESKE of null ,

Nastavnici - Međimursko veleučilište u Čakovcu

nastavnički portal Kreativni kutak; Vijesti iz škola; Savjeti ,

Nastavnici organizirano – "A što bi tek bilo da niste

Nastavnički portal 0.95. Odsjek za arheologiju. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju. Odsjek za romanistiku. Odsjek za germanistiku. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti. Odsjek za povijest umjetnosti. Odsjek za sociologiju. Prevoditeljski studij. ,

,