lesyndromedelamonnaie.fr

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

yasenka kolagen akcija

nagradna igra karlovačko pivo 2017

poklon šalica

hvala na pažnji medicina

englesko hrvatski rječnik školska knjiga

nagradna igra metro

amazon it

tečajna lista hnb arhiva

požeška biskupija stipendije

plodine nagradna igra nestle

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim

zakon o izmjenama i dopunama zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
KONACNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA Clanak 1. U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00. i 114/01.), u clanku 73. stavak 3. mijenja se i glasi:
,

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

zakon o izmjenama i dopunama zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Dio prvi OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA. Vlasništvo i druga stvarna prava. Članak 1. (1) Svaka fizička i pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva, a i drugih stvarnih prava: prava služnosti, prava iz stvarnoga tereta, prava građenja i založnoga prava na svemu što može biti objektom tih prava, ako zakonom nije drukčije određeno.
,

Zakon o stvarnim pravima FBiH - Prnjavorac | BiH

Rezultati pretraživanja, "Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 13 dokumenata . 1. NN 94/2017, (2194), zakon, 20.9.2017. 2. NN 81/2015, (1548), pročišćeni tekst, 22.7.2015. 3. NN 152/2014, (2857), zakon, 22.12.2014. 4.
,

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske

Zakon o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 15,25761. NN 73/2000, (1578), zakon, 21.7.2000. 7. Ispravak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst) 12,875431. NN 94/2017, (2194), zakon, 20.9.2017.
,

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - Zakon.hr

zakon o izmjenama i dopunama zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine. Klasa: 011-01/06-01/102 Urbroj: 71-05-03/1-06-2 Zagreb, 19. prosinca 2006. Predsjednik
,

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00. i 114/01.), je, kao opci zakon, izvršio ukupnu pretvorbu svih nekretnina koje su u vrijeme stupanja na snagu toga Zakona još uvijek bile u društvenom
,

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I …

(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ima pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu pod uvjetom i na način propisan Zakonom o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15. i 120/16.) i njegovim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Zakon o mirovinskom osiguranju), ako ovim Zakonom nije
,

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - pročišćeni tekst zakona - odredbu o vlasništvu rukopisa ili drugog izvornika. subjekt koji ima sjedište ili poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i izvršava radnje iz članka 86.a stavka 2. ovoga Zakona dužan je korisnicima, drugim ovlaštenim subjektima ili nositeljima autorskog ili
,

KONACNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA …

ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FBiH «Službene novine Federacije BiH», broj 66/13 (28.8.2013.) i Zakon o izmjenama Zakona o stvarnim pravima FBiH «Službene novine Federacije BiH», broj 100/13 (18.12.2013.) Dio prvi OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA Glava I POJAM Član 1. Vlasništvo i druga stvarna prava
,

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Zakon.hr

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine. Klasa: 011 …
,

,