lesyndromedelamonnaie.fr

Zakon o trgovackim društvima

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

kupi majicu popust

ski karte popust

dubrovacki vjesnik zahvalnice

mišo kovač malo mi je jedan život s tobom

otp

fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

gledaj seriju

pomeranski špic na poklon

hrvatsko engleski rječnik za djecu

rođendanski poklon za prijatelja

Zakon o trgovačkim društvima 2015-2019 - Zakon.hr

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru koji je, osim čl. 20. i 45., stupio na snagu 31. srpnja 2010. i novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar koji je stupio na snagu 6. listopada 2010., a potom je 2011. ponovno izmijenjen i dopunjen Zakon o sudskom re-gistru (Narodne novine br. 90/2011) sa stupanjem na snagu tih izmjena
,

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru koji je, osim čl. 20. i 45., stupio na snagu 31. srpnja 2010. i novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar koji je stupio na snagu 6. listopada 2010., a potom je 2011. ponovno izmijenjen i dopunjen Zakon o sudskom re-gistru (Narodne novine br. 90/2011) sa stupanjem na snagu tih izmjena
,

Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima

Zakon o trgovačkim društvima propisuje slijedeće: Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun trgovačkoga društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima, te državnim i izbranim sudovima.
,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

zakon o trgovackim društvima
ZAKON.HR O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA DIO PRVI ZAJEDNIČKE ODREDBE GLAVA I. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. OSNOVNE ODREDBE. Predmet Zakona. Članak 1. (NN 40/19) Ovim Zakonom uređuje se osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava te povezana društva.
,

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - Obala i lučice

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja 2015-2019 Zakon o službenoj statistici 2012-2020 Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 2015-2016
,

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - www.efzg.hr

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja 2015-2019 Zakon o službenoj statistici 2012-2020 Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 2015-2016
,

Zakon o trgovačkim društvima 2015-2019 - Zakon.hr

Novi pročišćeni zakon o trgovačkim društvima s dodanim pravilnikom. 6 noviteta – LIPANJ; 6 noviteta – SVIBANJ; Čitaj danju, noću! 20 knjiga – 40%
,

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I PRIPADAJUĆI PRAVILNIK

Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 11/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 168/13., 110/15., u daljnjem tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) ili povezanim društvom (dužnik je društvo koje u drugome društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, ovisno
,

Zakon o trgovačkim društvima | IUS-INFO

Zakon o trgovačkim društvima se protekom vremena pokazao kao kvalitetan zakon. Početni nedostatak sudske prakse je nadoknađen predanim radom sudaca i pravnika u gospodarstvu. Izmjene i dopune bile su rezultat težnje za kontinuiranim unapređenjem pravnog okvira.
,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

zakon o trgovackim društvima
ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 – Kazneni zakon, 152/11(pročišćeni tekst), 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Tekst u WORD formatu.
,

Images of Zakon o Trgovackim društvima

zakon o trgovackim društvima
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 118/03.) od 24. srpnja 2003., koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2003., a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 107/07.) od 19. listopada 2007.,
,

Zakon o trgovačkim društvima - Zakon.hr

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgo­vačkim društvima koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srp­nja 2003. Broj: 01-081-03-2628/2 Zagreb, 18. srp­nja 2003. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA. Članak 1.
,

Zakon o trgovačkim društvima - RRiF

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine. Klasa: 011-01/15-01/113 Urbroj: 71-05-03/1-15-2 Zagreb, 1. listopada 2015. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
,

,