lesyndromedelamonnaie.fr

Zaštitne mjere prekršajni zakon

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

webtribune

varaždinske vijesti

parfemi akcija muller

game of thrones

pravni fakultet zagreb

hervis bicikli akcija 2018

riba akcija

fuq

nivea nagradna igra u dm

tečajna lista zagrebačka banka

UPAVNE I PREKRŠAJNE MJERE - unizg.hr

Prekršajni sud o prilagodbi zaštitne mjere odlučuje rješenjem u roku od tri dana od primitka pisane obavijesti i isprava o zaštitnoj mjeri. (2) Protiv rješenja o prilagodbi zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka zaštićena osoba ili osoba koja predstavlja opasnost može podnijeti žalbu u roku od tri dana od primitka rješenja, o

,

Prekršajni zakon - Zakon.hr

Prekršajni sud o prilagodbi zaštitne mjere odlučuje rješenjem u roku od tri dana od primitka pisane obavijesti i isprava o zaštitnoj mjeri. (2) Protiv rješenja o prilagodbi zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka zaštićena osoba ili osoba koja predstavlja opasnost može podnijeti žalbu u roku od tri dana od primitka rješenja, o

,

Prekršajni zakon - Narodne novine zaštitne mjere prekršajni zakon

Prekršajni zakon; Prekršajni zakon 2008-2013; Prekršajni zakon 2014-2015 posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl., Vozač motocikla ili mopeda te vozač lakog četverocikla bez zaštitne kabine i četverocikla bez zaštitne kabine

,

Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine - Paragraf … zaštitne mjere prekršajni zakon

Zaštitne mjere obvezno psihijatrijsko liječenje (?) obvezno liječenje od ovisnosti (?) protjerivanje stranca iz zemlje, oduzimanje predmeta zabrana upavljanja motornim vozilom. - zaštitne mjere propisane lex specialis-om Posebnosti Žurni se prekršajni postupak vodi: -

,

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom

propisivati samo kazne i zaštitne mjere predviđene ovim zakonom i u granicama koje određuje ovaj zakon. (3) Tijela ovlaštena za donošenje propisa iz stavka (1) ovoga članka mogu propisivati prekršajne kazne i zaštitne mjere samo za povrede propisa koje oni donose u okviru svoje mjerodavnosti utvrđene Ustavom i zakonom, pod uvjetima

,

DOI: En tetski prekršajni zakoni

Zakon o ugostiteljstvu) Ukoliko ovlašteni organi Zaštitnu mjeru izreknu samo u upravnom postupku iako je pokrenut i prekršajni postupak najčešći način postupanja ovlaštenih organa u tom slučaju ovlašteni organ u prekršajnom nalogu izriče samo novčanu kaznu bez zaštitne mjere a rješenjem o privremenom oduzimanju odlučuje o robi u

,

PREKRŠAJNI ZAKON - Propisi.hr zaštitne mjere prekršajni zakon

En tetski prekršajni zakoni - najznačajnije sličnosti i razlike s posebnim osvrtom na sistem prekršajnih sankcija - Rezime: Zakon o prekršajima Republike Srpske objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 63/2014. U među-vremenu, ovaj zakon je u 2016 i 2017. godini mijenjan, odnosno

,

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji - Zakon.hr

3) mjere upozorenja, 4) zaštitne mjere i. 5) vaspitne mjere. (2) Osim sankcija iz stava 1. ovog člana, za prekršaj se mogu izreći i sljedeće mjere: 1) oduzimanje imovinske koristi i. 2) obaveza naknade štete. (3) Prekršajnu sankciju može izreći sud u prekršajnom postupku koji je pokrenut i …

,

Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine - Paragraf Lex BA

»(1) Zaštitne mjere su: 1. obvezno liječenje od ovisnosti, 2. zabrana obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti, 3. zabrana obavljanja određenih djelatnosti ili poslova pravnoj osobi, 4. zabrana stjecanja dozvola, ovlasti, koncesija ili subvencija, 5. zabrana poslovanja s korisnicima državnog i …

,

,