lesyndromedelamonnaie.fr

Drzavna stipendija natjecaj 2017

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

tekućina za leće akcija

nagradna igra ktc 2017

whirlpool perilica akcija

mia dimšić youtube

hattrick loto

ntl popust za umirovljenike

sib

madraci hespo akcija

poklon bonovi dm

hp laptop akcija

Objavljeni rezultati natječaja za državnu stipendiju u

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku 2017./2018. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA. KLASA: 604-01/17-01/00023 URBROJ: 533-20-17-0001. Zagreb, 12. listopada 2017. godine. Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13 – Odluka i Rješenje USRH, 93/16 i

,

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje državne stipendije sukladno uvjetima iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj: 43/17 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) kao i Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

,

Images of Drzavna Stipendija Natjecaj 2017

Stipendija pripada studentu, kojemu se dodijeli, za razdoblje od 01. listopada do 30. lipnja, a isplaćuje se do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Stipendija koja bude dodijeljena po ovom natječaju pripada počevši od 01. studenog 2017. godine. Pojedini izrazi upotrijebljeni u …

,

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U istoj kategoriji za studente s prebivalištem izvan RH dodijeljeno je 450 stipendija, a minimalni prag bio je 1.850 bodova, a stipendiju su dobili studenti s prihodima po članu obitelji manjim od 680,80 kn.U D1 kategoriji dodijeljeno je 14, a u P dvije stipendije. – Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2018./2019. da u roku

,

Objavljeni rezultati natječaja za dodjelu 10.000 državnih

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje javni natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

,

MZOS Stipendije

Odluke Vlade Županije Posavske o stipendiranju studenata za akademsku 2017./2018. godinu, broj: 01-02-596/17 od 6.12.2017. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, r a s p i s u j e. N A T J E Č A J za dodjelu stipendija Županije Posavske za akademsku 2017./2018. godinu

,

Otvoren natječaj za državne stipendije za akademsku godinu

Prijava se može podnijeti samo za jednu kategoriju stipendija. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave. Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima”, zaključno do …

,

Natječaj za dodjelu STUDENTSKIH stipendija za akademsku

BROJ STIPENDIJA: 10.000 godišnje (50.000 kroz 5 godina) IZNOS MJESEČNE STIPENDIJE: 1.200 HRK (isplaćuje se mjesečno kroz 9 mjeseci) UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 543.371.250,00 HRK (EU sredstva + nacionalno sufinanciranje) RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: kolovoz 2017. – …

,

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima za ak

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje državne stipendije sukladno uvjetima iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj: 83/18 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) kao i Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

,

Socio ekonomske stipendije | Dobrodošli!

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je službenim stranicama objavilo Natječaj za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2016/2017. Prijave na natječaj podnose se od 14. listopada do 8. studenoga 2016. godine

,

,